Dierenmishandeling, het nieuwe gewoon?

Laat ik vooropstellen dat ook ik me schuldig heb gemaakt aan dierenmishandeling. Ja echt! En ik schaam me ervoor. Maar toen wist ik niet beter. Het is geen excuus, dat weet ik. Ik denk dat het zo’n 25 jaar geleden was, dat ik besloot dat een konijntje wel leuk zou zijn. En makkelijk natuurlijk. Je hoeft zo’n beestje niet uit te laten, geen rotzooi binnen en het blaft de buren niet tot waanzin. Pas jaren later, lang na zijn dood, las ik dat een konijn een maatje nodig heeft. Dat ze minimaal met zijn tweeën moeten leven om gelukkig te zijn. Hij had wel vrijheid, onze Rambo. Hij had een buitenhok en mocht regelmatig door de hele tuin banjeren. In de winter liep hij over de bevroren vijver en rende dan achter de goudvissen aan. Heel schattig maar toch zo fout, want hij was eenzaam. Geen maatje. De goudvissen hadden het overigens goed. Ze hadden een heerlijk leven in de vijver en waren zelfs aaibaar. Zo tam. En op een dag had de reiger door dat ze zo tam waren. Ik was zwaar overstuur toen de vijver leeggevist bleek. Toen maar geen dieren meer. Want geen dieren is ook een vorm van dierenliefde. Dieren zijn immers levende wezens met gevoelens, die aandacht en liefde nodig hebben. Net als wij. Daarom begrijp ik niet dat het in een welvarend land als het onze zo slecht gesteld is met dierenwelzijn. Weet je op welke Europese plek we staan als het gaat om dieronvriendelijkheid?? Op de vierde plaats!! Alleen Griekenland, Spanje en de Nederlandse Antillen scoren hoger volgens stichting Dierenhulp. Dat is toch eigenlijk om je kapot te schamen.

Naar schatting worden jaarlijks ongeveer 200.000 huisdieren mishandeld. Dit is overigens een schatting. Want lang niet alles wordt gemeld.

Zien we het niet? Is het inmiddels gewoon geworden? Wie schrikt er nog van de erbarmelijke omstandigheden van de dieren in megastallen?

Neem nou de koeien en kalven. Hoe kan je als boer een kalfje direct bij de moeder weghalen. Wat een leed! Er zijn koeien die nog dagenlang wanhopig naar hun kind zoeken. Heb je die filmpjes op YouTube wel eens gezien? Hartverscheurend. De melk van de moeder komt nooit terecht bij haar kind, maar in de schappen van de supermarkt, zodat wij dat kunnen consumeren. Wij, de mens, het enige ras dat moedwillig melk van een ander zoogdier drinkt. Een product dat we eigenlijk helemaal niet nodig hebben.

De Nederlandse vee-industrie produceert jaarlijks bijna 650 miljoen dieren. Deze dieren worden in ‘fabrieken’ geproduceerd, vermeerderd en verhandeld. Megastallen groot? De gigastallen komen eraan, elf keer zo groot als de huidige megastallen.

Veel van de dieren verlaten zo’n stal pas voor het eerst als ze naar het slachthuis gaan. Een stressvolle reis waar ze opeen gepropt en bang in de hitte op weg naar Zuid-Europa gaan of naar de kou op weg naar Rusland. Weinig ventilatie, verwarming en drinkwater maken de reis tot een hel.

Slachten in het buitenland is goedkoper is het excuus. Nu ben ik slecht in cijfers, maar het is toch een beetje gek dat we jaarlijks ongeveer 700.000 kalfjes importeren terwijl we tegelijkertijd de grootste exporteur zijn. Mis ik hier iets?

En dan de stalbranden. In 10 jaar tijd zijn er 1.578.000 slachtoffers gevallen. In 2017 229.000 en dit jaar alweer 30.000. Gruwelijke cijfers waarvan ik altijd heb beweerd dat hier een patroon en zit en dat dit niet altijd ‘ongelukjes’ zijn. Schandalig, echt schandalig.

De uitsmijter van vandaag zijn de Oostvaardersplassen. Vandaag 4 maart 2018 hebben ruim duizend mensen zich verzameld om te protesteren tegen de misstanden daar. Bravo! De provincie heeft toegezegd om de dieren tot eind maart bij te voeren, maar hier moet natuurlijk een structurele oplossing voor komen. Je kunt dieren die daar als experiment zijn neer geplempt, niet aan hun lot overlaten.

We moeten onder ogen zien dat het experiment is mislukt en constateren dat we de natuur niet altijd naar onze hand kunnen zetten. Wij, de mens, hebben de dieren in deze situatie gebracht en wij hebben nu de verantwoordelijkheid om voor deze dieren te zorgen. ‘Laten verhongeren’ of ‘afschieten’ zijn geen opties!