Marisa schrijft

DENK aan de Hout

Onlangs verscheen er een stuk in de Alkmaarsche Courant over de Stichting ‘Red de Hout’ waarin wordt gesteld dat alle raadsfracties, behalve Groen Links, een geheim contract hebben ondertekend. Dit heeft ons getriggerd om te reageren. DENK ageert namelijk al vanaf het begin tegen de non-transparantie binnen de gemeenteraad. Bij de aanvang van het voorstel NWZ, hebben wij gevraagd om het van de agenda te halen omdat er nog veel onduidelijkheden waren. Helaas werd dit door geen enkele partij ondersteund.  We hebben daarna voorgesteld om de kwestie opiniërend te bespreken zonder iets te bekrachtigen. Ook nu kregen wij geen steun van de andere partijen. DENK is voor openheid van alle stukken en stemde daarom tégen geheimhouding. Wij vinden het nog steeds onbegrijpelijk dat coalitiepartijen zoals D66 en CDA, die pleitten voor transparantie bij dit voorstel, vóór geheimhouding stemden. Dit gigantische project kost de gemeenschap ruim 60 miljoen. Dus openheid van zaken en participatie van belanghebbenden is dan ook niet meer dan logisch en zeker niet te veel gevraagd. Ook zijn wij van mening dat 17 jaar (ver)bouwen wel erg lang is. Dit moet sneller om de overlast voor de burgers en de omgeving tot een minimum te beperken. Hoewel wij

Lees verder